Quick find
Russia Ukraine Belarus Israel Turkey Lithuania Latvia Estonia Mongolia Moldova Armenia Kazahstan Georgia
Support Resources

כמה עובדות על הנתב:

בזק מספקת את התמיכה המלאה לנתב.
1. ה- DSL-2760U הינו פיתוח מיוחד של D-link עבור בזק ולמעשה מהווה את אחד הנתבים המשולבים (כוללים מודם ADSL) + תקן N הראשונים בעולם שחברת תקשורת מספקת ללקוחותיה. 2. ה- DSL-2760 כולל מבחינת חומרה רכיבי חומרה מהחזקים בתעשייה - המעבד הוא Viper MIPS32 של Broadcom התומך במהירויות של עד 29Mbps ב- ADSL וכולל תמיכה בתכונות רבות ביניהם 2 יציאות USB 2.0 להתקנים שונים.

  • הרכיב האלחוטי הינו רכיב חדש של broadcom התומך בתקן N ומסוגל להגיע לקצבים הגבוהים משמעותית מהמקובל בתעשייה ומרחקים עד 150 מטר בשטח פתוח.

  • הזכרון הינו 32MB, כמות הנמצאת רק בנתבי High-end בתעשייה ומסוגל לעמוד בעומס רב של אפליקציות ו-connections

לאחרונה התעוררו 2 בעיות עיקריות אצל כמה ממשתמשי הנתב:

1. הנתב מאבד DNS במכשירים המבוססים על חומרה של אפל וכוללים מתאם אלחוטי בתקן N. 3. הנתב אמנם דומה ל- DSL-2650U וכולל רכיבי חומרה זהים (מלבד המערכת התומכת באלחוט N) אך מערכת ההפעלה של ה- DSL-2760U שונה לחלוטין ולמעשה הינה מערכת חדשה לגמרי של Broadcom התומכת ב- N וייושמה ב- DSL-2760.

  • בתקן N (וגם בתקנים קודמים) התנגשויות בין יצרני chipset שונים הינם ידועות וזו מקור הבעיה

  • הבעיה אותרה ותוקנה, בזק תשחרר גרסת עדכון. כפתרון זמני ומיידי משתמשי ה- MAC יכולים לעדכן את כתובת ה- DNS של ספק האינטרנט או לחלופין של OpenDNS בכרטיס הרשת של מחשב ה- MAC. הכתובת DNS כאמור מופיעה בממשק הניהול (GUI) של הנתב תחת Device info


2. אצל כמה משתמשים הופיעה תופעה של חסימת אתרים מאובטחים (HTTPS) המשתמשים בפרוטוקול SSL/ TLS

  • התופעה נדירה מאוד ומקורה בחסימת פורט 443 בנתב על ידי פרוטוקול UPNP המופעל על ידי אפליקציה מקומית מסויימת.

  • הבעיה אותרה ותוקנה, בזק תשחרר גרסת עדכון בקרוב. כפתרון זמני ומיידי ניתן להיכנס לממשק הניהול של הנתב (GUI) ופשוט להסיר את הסימון מ- Enable UPNP הנצא ב- Advanced Setup


3. תופעות אחרות שנשאלו כמו ביצועים / טווח האלחוט

  • בכל המקרים שנבדקו - מקור הבעיות בהגדרות הלקוח / סביבה / שימוש במתאמי N זולים שאינם מתאימים.

  • ביצועי האלחוט של הנתב נבדקו היטב בסביבות שונות ומספקים נתונים מהגבוהים בתעשייה.

4. כמה טיפים.
* יש להקפיד על שימוש באבטחה אלחוטית המתאימה לתקן N - רק WPA2 - AES.
* יש לוודא כי אין התנגשויות ערוצים עם שכנים ואם צריך להחליף ערוץ
* יש לשים לב שמבצעים Channel bonding (עבודה ב- 40Mhz) ניתן אכן לקבל ביצועים גבוהים יותר באלחוט אך ככל שמתרחק מהנתב קיים סיכוי הפוך בו הביצועים חרדו לעומת שימוש בתדר אחד של 20Mhz
* יש לוודא כי המתאם האלחוטי הינו מתאם תקני ומסוגל לשדר ולקבל ב- 2T2R (כלומר להשתמש באופן מלא ב- 2 האנטנות) כמו ה- DWA-140. רבים מהמתאמים הזולים בשוק עושים שימוש רק באנטנה אחת ומפחיתים ביצועים.

התמיכה בנתב זה כאמור מתבצעת על ידי בזק בלבד.

נשמח לעדכן מפעם לפעם את השרשור הזה ולענות ככל שניתן על שאלות שיתעוררו
צוות D-link

Products | Support  | News  | About |